tiistai 4. huhtikuuta 2017

Vakuuta veneesi ja kalastustarvikkeesi, muista myös turvallisuus.


Näin valitset sopivimman vakuutuksen veneellesi ja kalastusvälineillesi


Kaikki yli 5,5-metriset ja moottoriteholtaan yli 20 hevosvoiman veneet on Suomessa rekisteröitävä. Suuri osa Suomen veneistä on niin sanottuja mökkiveneitä, jotka kuuluvat usein koti- tai vapaa-ajan asunnon vakuutukseen. LähiTapiolan kotivakuutus sisältää soutuveneet ja alle 10 hevosvoiman perämoottorit 5 000 euroon saakka. Veneen kunnosta täytyy huolehtia myös silloin, kun veneen koko ei vaadi rekisteröintiä. Vesillä liikkuessa on aina kyse veneilijän itsensä ja mahdollisten matkustajien turvallisuudesta.
Kun vene on soutuvenettä suurempi, kannattaa se vakuuttaa erikseen venevakuutuksella. Venevakuutus korvaa veneen rungon ja moottorin, purjeveneessä takilan ja purjeet. Myös veneen varusteet ja kiinteästi asennetut vesillä liikkumiseen käytettävät laitteet kuuluvat vakuutukseen. Näitä varusteita ja laitteita hankitaan usein myös veneen hankinnan jälkeen, jonka yhteydessä olisi hyvä tarkistaa, että veneen vakuutusmäärä riittää jälkikäteen kiinteästi asennetuille veneilylaitteille. Vesillä liikkumiseen käytettäviä irrallisia elektronisia laitteita korvataan LähiTapiolan venevakuutuksesta 2 000 euroon saakka, jos laitteet ovat olleet lukitussa tilassa. Huomioitavaa on, että venevakuutus ei korvaa kalastusvarusteita, kalastusvälineitä tai polttoaineita.

Satamaa kohti.

LähiTapiolan kotivakuutus korvaa lukitussa moottoriajoneuvossa, matkailuautossa tai –perävaunussa tai veneessä säilytettävää irtainta omaisuutta, esimerkiksi kalastusvälineitä. Näissä tapauksissa varkaus- ja murtovahinkojen enimmäiskorvausmäärä on normaalisti 2 000 euroa. LähiTapiola Pirkanmaan asiakkaiden on mahdollista korottaa vakuutusmäärää erillistä maksua vastaan 10.000 euroon saakka kalastusvarusteiden ja -välineiden osalta normaalin 2.000 euron sijaan. Veneen varusteita kotivakuutus ei korvaa, vaan ne sisältyvät venevakuutukseen. Myöskään auton kaskovakuutus ei korvaa autoon jätettyä irtainta omaisuutta, esimerkiksi veneen elektronisia laitteita tai kalastusvälineitä. Veneen trailerin voi vakuuttaa LähiTapiolan kaskovakuutuksella.


Kun pysäköidyssä autossa, matkailu- tai muussa perävaunussa tai veneessä säilytetään arvokasta tai varkausaltista omaisuutta, kuten optisia tai elektronisia laitteita ja arvoesineitä, on ovien (perävaunussa kuomun) oltava lukittuna ja omaisuuden oltava peitettynä tai muuten piilossa. Mukana olevaa omaisuutta on valvottava varkauksien varalta. Valvonnalla tarkoitetaan sellaista näköyhteyttä omaisuuteen, että vakuutettu tai joku muu hänen lukuunsa voi puuttua tilanteeseen, jos asiaan kuulumattomat koskevat omaisuuteen.

Vastuuvakuutus kannattaa sisällyttää venevakuutukseen


Kun vahinko sattuu, moni yllättyy, ettei tilanteen hoito tai vakuutusturva toimikaan samoin kuin tieliikenteessä. Veneille ei ole pakollista, lakisääteistä liikennevakuutukseen verrattavaa vakuutusta, joka turvaisi matkustajille tai syyttömälle osapuolelle aiheutuneet vahingot.
–Vene kannattaa vakuuttaa mahdollisimman laajalla vakuutusturvalla, joka kattaa esimerkiksi karilleajot ja varmistaa, että vakuutusmäärä riittää kattamaan mahdollisen vahingon kokonaisuudessaan. Lisäturvilla on mahdollista saada turvaa myös masto-, konerikkovahingoille ja rahoitusturvalla lisäturvaa rahoituksella hankitulle veneelle. Kannattaa myös varmistaa, että venevakuutus sisältää vastuuvakuutuksen joka korvaa, jos aiheutat vahinkoa toiselle veneilijälle tai veneelle. Veneen matkustajilla olisi hyvä olla vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joka kattaa mahdollisessa vahingossa syntyneet henkilövahingot, LähiTapiola Pirkanmaan vahinkotarkastaja Kari Lehtola kertoo.

Vesille.

Karilleajot ovat tyypillisimpiä vahinkoja, joita venevakuutuksesta korvataan. Myös laituriin törmäykset aiheuttavat jonkin verran venevahinkoja.
–Molempiin tapauksiin liittyy usein se, että vene on uusi eikä kuljettajalla ole veneilykokemusta. Erilaiset laivurikurssit ovat erittäin suositeltavia veneilyn teoriapuoleen. Yleiset väistämissäännöt vesillä täytyy osata, ja kokemattomuutta voi aina korvata pienellä varovaisuudella, sanoo Lehtola.

Lähitapiolan verkkosivuilta saat tietoa, minkä laajuinen venevakuutus vastaa tarvettasi ja mitä vakuutus korvaa.


Vene- ja perämoottorivarkaudet ovat lisääntyneet selvästi – Varkaudet ovat estettävissä muutamien satojen eurojen hankinnoilla


Veneiden, perämoottoreiden ja venetarvikkeiden varkaudet ovat lisääntyneet viime vuosina selvästi. LähiTapiola muistuttaa, että pääsääntöisesti vene- ja perämoottorivarkaudet ovat estettävissä pienillä investoinneilla.
– Lukko on tärkein väline varkauksien estämisessä. Moottori täytyy lukita veneeseen kiinni ja vene täytyy lukita laituriin. Suosittelemme laadukkaan lukon käyttämistä, sellaisen saa noin 100 eurolla. Se on todella pieni hinta, kun veneiden hinnat saattavat olla kymmeniä tuhansia euroja ja perämoottorienkin keskihinta yli 5000 euroa. Vakuutusyhtiönä palkitsemme lukitsemisesta niin, että emme veloita asiakkaalta omavastuuta, jos lukittu perämoottori varastetaan, sanoo palvelujohtaja Pekka Kesseli LähiTapiola Pirkanmaan korvauspalvelusta.

Satamassa.

Veneen lukitsemista laituriin suositellaan siitä huolimatta, että kunta tai esimerkiksi veneseura olisi järjestänyt laiturille lukittavan portin.
Veneen ja moottorin valmiste- tai runkonumero on helppo tarkastaa veneestä ja moottorista syksyllä, kun veneen nostaa vedestä. Samalla kannattaa tarkistaa, että tiedot on oikein kirjoitettu rekisteriotteeseen ja että ne vastaavat vakuutusyhtiölle ja venerekisteriin ilmoitettuja tietoja. Tämä helpottaa mahdollisessa varkausvahingossa vahingon selvittelyä ja varastetun veneen löytymistä, Kesseli sanoo.
Venerekisterin ylläpito kuuluu nykyisin liikenteen turvallisuusvirasto Trafille, jonka nettisivujen kautta mahdolliset virheelliset rekisteritiedot voi päivittää. 

Varkaudet ammattimaistuvat, varkauksia tapahtuu talvisäilytyksenkin aikana


Uudet veneet ja tehokkaat moottorit ovat viime vuosina houkutelleet myös ulkomaisia järjestäytyneitä liigoja. Pekka Kesseli sanoo, että vene- ja perämoottorivarkauksissa näkyy rikollisuuden ammattimaistuminen.
–On niitä varkauksia, joissa veneistä viedään polttoainetta, tupakkaa tai alkoholia. Sitten on varkauksia, jotka näyttävät selvästi ammattimaisten liigojen työltä. Ammattilaiset varastavat sellaista tavaraa, joka on helppo myydä eteenpäin eli uudehkoja ja hyväkuntoisia perämoottoreita, joilla on sekä käyttöarvoa että rahallista arvoa, Kesseli sanoo.
Vaikka vene- ja perämoottorivarkauksista puhutaan eniten kesällä, varkauksia tapahtuu myös talvisäilytyksen aikana. Vahinkotarkastaja Kari Lehtola LähiTapiola Pirkanmaalta antaa muutamia vinkkejä talvisäilytykseen: ”Lukitse talviteloille jätetty vene huolellisesti. Siirrä perämoottori talveksi pois veneestä. Vene on peitettävä huolellisesti, mutta jätä peitteisiin riittävä tuuletus. Nosta vene riittävän tukeville pukeille. Ota talteen moottorin ja veneen tunnistetiedot. Myös talvisäilytyssuojan tulee olla lukittu. Jos venettä säilytetään trailerilla, traileri tulee lukita esimerkiksi aisalukolla ja lisäksi vene kannattaa lukita traileriin. Vene ja suojaus on syytä käydä tarkistamassa talven aikana jo siitäkin syystä, että vene voi kärsiä lumi- tai kosteusvaurioita.”

Merellä.

Veneiden kunto vaihtelee paljon


Puutteet paljastuvat usein vakuutusyhtiölle ilmoitettujen vahinkojen yhteydessä. Suomessa on vajaat 200 000 rekisteröityä venettä, mutta kaiken kaikkiaan veneitä on arviolta jopa 800 000, kun mukaan lasketaan soutuveneet ja pienet moottoriveneet, joita ei tarvitse rekisteröidä. Veneiden kunto vaihtelee paljon. Eniten ongelmia merikelpoisuudessa ja turvavarusteissa on juuri mökkiveneissä, jotka saattavat olla hyvinkin iäkkäitä.
–Yllättävän usein vakuutusyhtiölle ilmoitettujen vahinkojen yhteydessä tuleekin esille puutteita veneen kunnossa. Jos epäilet, ettet itse osaa arvioida veneen merikelpoisuutta, esimerkiksi FinnBoat ry:n jäsenyritysten tarjoama kuntokartoitus-konsepti on hyvä palvelu veneen yleiskunnon ja merikelpoisuuden arviointiin, Kari Lehtola kertoo. Myös pelastautumisvälineiden kunto, kuten automaattisten paukkuliivien täyttöpatruuna, pitää tarkistaa ennen veneilykauden alkua. Patruunassa lukee viimeinen käyttöpäivä, ja patruuna on yleensä uusittava kolmen vuoden välein.

Ahvenanmaalla.


Sammutin on tarkistettava vuoden välein


Käsisammutin on pakollinen kaikissa rekisteröidyissä veneissä ja sammuttimen vuositarkastus pitää olla voimassa. Tarkastuksen tekee valtuutettu sammutintarkastaja. LähiTapiola-ryhmän alueyhtiöt tarkastavat joka vuosi yhteensä yli 40 000 käsisammutinta yli 200 paikkakunnalla. LähiTapiola Pirkanmaa tarkasti vuonna 2016 yli 4 000 sammutinta omalla alueellaan.
–Sammutintarkastukset ovat maksuton lähipalvelu asiakkaillemme. Tarkastuksilla haluamme kiinnittää huomiota vahinkojen ennaltaehkäisyyn, ja annamme tarkastuksen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan myös alkusammutuskoulutusta. Muistutamme luonnollisesti myös siitä, että omaisuuden lisäksi henkilöturva on tärkeää. Haluamme ottaa jokaisessa kohtaamisessa esiin sen, että sekä koti ja omaisuus että henkilöt ovat kattavasti vakuutettu, sanoo liiketoimintajohtaja Timo Europaeus LähiTapiola Pirkanmaalta.
Jos vene on vesillä myöhään syksyllä, huolehdi kiinnityksestä tarkasti. Vuosittain korvataan muutamia satoja myrskyjen aiheuttamia vahinkoja.